Tibe Group
Digital Marketing

تیم ترجمه

تاریخ اعتبار: تا ۲۵مرداد ۱۳۹۷

۱۰% از هزینه دریافتی از مشتریان سهم مجموعه تایب و ۹۰% آن سهم مترجم های برنزی است.

۸% از هزینه دریافتی از مشتریان سهم مجموعه تایب و ۹۲% آن سهم مترجم های نقره ای است.

مترجم های برنزی مترجم هایی هستند که اپراتور نیستند.

مترجم های نقره ای مترجم هایی هستند که اپراتور نیز هستند.

اپراتورهایی که مترجم نیستند در ازای هر پروژه ای که ثبت گردد و با موفقیت به پایان رسد ۱۰۰۰تومان دریافت میکنند.

به عنوان ضمانت تخصص از هر مترجم قبل از انجام کار مبلغی دریافت میشود که تعیین این مبلغ توسط سفارش دهنده انجام میشود و در صورت عدم تایید پروژه توسط سفارش دهنده یا عدم انجام پروژه توسط مترجم این مبلغ به مجموعه تایب یا بخشی از آن طبق صلاح دید مجموعه به سفارش دهنده تعلق میگیرد.

به عنوان بیعانه از سفارش دهنده مبلغی دریافت میشود که این مبلغ توسط مجموعه تایب تعیین میشود و درصورت پشیمان شدن سفارش دهنده پس از پرداخت این مبلغ مطابق درصدهای مذکور به گرافیست های برنزی و گرافیست های نقره ای از مبلغ بیعانه خسارت پرداخت میشود.

تنها راه ارتباطی اپراتور و مشتری از طریق بخش پشتیبانی سایت است و درج هرگونه اطلاعات تماس( شماره تلفن، ایمیل، سایت شخصی و … . ) توسط مشتریان و اپراتورها ممنوع است.

مشتری برای پیگیری سفارش باید از طریق ارسال پیام و با استفاده از کد سفارش به بخش پشتیبانی اقدام کند.

کد سفارش را باید خود مشتری در بخش توضیحات سفارش به دلخواه وارد کند.

درج اطلاعات تماس فقط در صورتی ممکن است که مشتری پس از هماهنگی با مجموعه تایب اطلاعات تماس خود را در فرم سفارش بنویسد.

اپراتورها در صورت مشاهده اطلاعات تماس مشتری وظیفه دارند قبل از هرگونه ارتباط موضوع را به مسئولان تایب اطلاع دهند.

اپراتورها موظفند هماهنگی های لازم برای انجام پروژه را میان مترجم و سفارش دهنده و مدیر تیم ترجمه انجام دهند و قبل از شروع مذاکره میان مترجم و سفارش دهنده با مدیر تیم ترجمه مشورت کنند.

تذکر مهم: به تاریخ اعتبار این قوانین دقت کنید و پس از اتمام این تاریخ دوباره به این قسمت مراجعه کنید تا در صورت تغییر در قوانین در جریان قرار گیرید.